Mechanik pracuje z programem do warsztatu Integra Car 7

Integra Car 7 - program dla
warsztatów samochodowych

 • Kosztorysowanie

  Kosztorysowanie napraw samochodowych
  zwiększające zyski warsztatu

 • Obsługa warsztatu

  Znacznie sprawniejsza obsługa
  klientów warsztatu samochodowego

 • Dostawy części samochodowych

  Szybsze przyjmowanie dostaw części

 • Planowanie pracy warsztatu

  Lepsze planowanie pracy
  warsztatu samochodowego

 • Skuteczniejsze naprawy

  Skuteczniejsze naprawy
  pojazdów

Zaintersowany? Skontaktuj się z nami

i uzyskaj dostęp do bezpłatnego demo

Zastosowanie programu:

Program do warsztatu Integra Car 7 posiada wiele funkcji wspomagających pracę w serwisach i warsztatach samochodowych. Program dla warsztatu nie tylko poprawia organizację pracy, ale może znacząco wpłynąć na zwiększenie dochodów firmy. Najnowsze wersje oprogramowania zawsze na czas zawierają zmiany wspierające warsztaty samochodowe w dostosowaniu się do najnowszych zmian w przepisach prawa (BDO, plik JPK, RODO, drukarki fiskalne, itp.)

Obsługa warsztatu

Program do warsztatu umożliwia wystawianie zleceń naprawy pojazdów, budowanie historii serwisowej naprawianych aut. Warsztaty mogą także ewidencjonować usługi związane z serwisem klimatyzacji i ilością zużytego czynnika. Wbudowany terminarz pozwala na umawianie klientów i optymalne planowanie pracy w warsztacie samochodowym. Program do warsztatu pozwala na tworzenie kosztorysów. Program może być rozszerzony o katalog wyceny napraw umożliwiający szybką kalkulację czasu potrzebnego na wymianę części i podzespołów.

Obsługa magazynu części i opon

Znaczną oszczędność czasu przy obsłudze dostaw zapewnia import faktur, asygnat i WZ elektronicznych od dostawców części i opon (ponad 120 formatów). Dodatkowo w programie jest dostępna baza ponad 1 mln zamienników. Dzięki niej możemy lepiej wykorzystać części, płyny i oleje, które posiadamy na stanie. Program dla warszatatu umożliwia obsługę dokumentów m. in. PZ, PZK, WZ, WZK, RW, RWK, PW, BO, MM-/+, RI-/+, AI, ZA, RT.

Sprzedaż, zakupy, raporty

Program do warsztatu samochodowego pozwala zaewidencjonować sprzedaż usług i towarów, np. wystawiając fakturę lub paragon (program współpracuje z drukarkami fiskalnymi online). Dodatkowo można wprowadzać koszty firmy typu zakup towarów, płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów zakupu. Program pozwala na wystawianie i wprowadzanie korekt, rozliczanie dokumentów przelewem bankowym, kartą płatniczą lub gotówkową (obsługa dokumentów KP, KW). Dostępne w programie raporty umożliwiają kompleksową kontrolę w różnych obszarach prowadzonej działalności m.in. w zakresie bieżących kosztów, rentowności, rozliczania prowizji pracowników, sprzedaży towarów i usług z podziałem na okresy, kontrahentów, grupy usług, itp.

Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Program do warsztatu Integra Car 7 pozwala szybciej i sprawniej obsługiwać zlecenia dot. pojazdów powypadkowych. Dużym ułatwieniem jest ewidencja wg numeru szkody (wyświetlanie nr na listach, wyszukiwanie, drukowanie na zleceniu, itp.). Dodatkowo, program dla warsztatu umożliwia wprowadzanie dokumentacji fotograficznej dla zlecenia przed i po naprawie powypadkowej. Program posiada również m.in. moduł elektronicznego importu faktur od dostawców części blacharsko – lakierniczych, co znacznie skraca czas przyjmowania towaru na magazyn.

Dedykowane funkcje dla serwisów oponiarskich

Program do warsztatu Integra Car 7 posiada wiele funkcji usprawniających pracę każdego serwisu oponiarskiego. Główne zalety programu warsztatowego to m.in. przechowalnia opon zapewniająca sprawną obsługę sprzedaży i wymiany opon, kontrola opon pozostawionych w przechowalni, szybkie zlecenia dot. wymiany opon oraz napraw i regeneracji felg oraz tworzenie zestawień opon znajdujących się w przechowalni z uwzględnieniem wysokości bieżnika poszczególnych opon.

Wdrożenie programu

Profesjonalne wdrożenie umożliwia optymalne wykorzystanie zakupionego oprogramowania. Podczas wdrożenia stosujemy procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla przenoszonych danych. Integra Software posiada nowoczesne zaplecze techniczne pozwalające szybko i sprawnie wdrażać oraz profesjonalnie obsługiwać klientów w zakresie serwisu oferowanego oprogramowania warsztatowego.

Szkolenia z obsługi programu

Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas wielu lat praktyki w organizowaniu szkoleń wypracowaliśmy optymalną ścieżkę pozwalającą na szybkie rozpoczęcie pracy z nowym programem, dodatkowym wsparciem jest zdalna pomoc techniczna realizowana przez doświadczony zespół. Prowadzimy zdalne szkolenia z podstawowej obsługi programu, które zapewniają o wiele lepsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania w codziennej pracy warsztatu.

Moduły opcjonalne

Dane serwisowo-naprawcze

Dane serwisowo-naprawcze zintegrowano tak, aby zapewnić do nich szybki dostęp bezpośrednio w zleceniach napraw programu Integra 7. Dzięki automatycznej identyfikacji pomijamy ręczny wybór marki, modelu oraz wersji poj. i mamy pewność, że prawidłowo wybrano parametry naprawianego pojazdu. Integra IDS umożliwia eksport kalkulacji naprawy i karty okresowego przeglądu bezpośrednio do zlecenia naprawy. Rozwiązanie to skraca czas przygotowywania zleceń, faktur i kosztorysów. W programach Integra Car 7 jest dostępny interfejs z modułami pozwalającymi szybko wybrać potrzebne informacje dotyczące m.in. przeglądów, danych regulacyjnych, momentów dokręcania śrub, instrukcji montażowych, pojemności układów, schematów elektrycznych itp.

Raporty i analizy

Dostępny w oprogramowaniu warsztatowym system raportowania i analiz umożliwia kompleksową kontrolę w różnych obszarach prowadzonej działalności w zakresie bieżących kosztów, rentowności, rozliczania prowizji pracowników, sprzedaży towarów i usług z podziałem na okresy, kontrahentów, grupy usług, itp. Raporty finansowe pozwalają kontrolować należności i zobowiązania firmy, a także w przybliżeniu określić podatek dochodowy lub VAT. Magazynowy raport dostaw oraz rotacji towarów można wykorzystać do efektywnego prowadzenia magazynu. Wyniki raportów dynamicznych można filtrować i sortować wg wielu kryteriów, eksportować do innych programów (np. Excel) oraz wyświetlać w formie graficznej.

Funkcje CRM

Przypominają o okresowych naprawach oraz o wymianie eksploatacyjnych części np. filtrów, oleju, świec, płynu hamulcowego, pasków, wycieraczek, opon, itp. Przypomnienia są wyświetlane przy otwieraniu zleceń oraz na liście CRM, która umożliwia grupowe wysyłanie do wielu klientów SMS-em w/w przypomnień. Funkcję powiadomień SMS można wykorzystać do przekazania klientom innych ważnych informacji np. o zakupie nowego sprzętu i rozszerzeniu działalności oraz akcjach promocyjnych. Za pomocą tej funkcji można też informować klienta o zakończeniu naprawy. System również zawiera funkcje dotyczące przydzielania i kontroli realizacji zadań przez pracowników firmy.

Moduł Finanse

Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy typu płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów zakupu. Koszty firmy można podzielić na różne kategorie, które można wykorzystać przy analizowaniu kosztów prowadzonej działalności. Dzięki temu możemy np. porównać jak wyglądały koszty dot. wynagrodzeń, energii elektrycznej, telefonów w ostatnich kilku miesiącach. Z dokumentów zakupu można także korzystać w przypadku ewidencji zakupów części zamiennych.

Zaintersowany? Skontaktuj się z nami

i uzyskaj dostęp do bezpłatnego demo

Opinie naszych klientów

System pozwolił na usprawnienie pracy warsztatu, co w konsekwencji przekłada się na szybszą i kompleksową obsługę klientów. Dzięki programowi prowadzenie gospodarki magazynowej stało się dużo prostsze i mniej czasochłonne. Program posiada przejrzyste kartoteki (np. kontrahentów, pojazdów, towarów), co jest szczególnie ważne dla szybkości generowania różnych dokumentów typu zlecenia, czy faktury.

SPZOZ RM Meditrans - Siedlce

W okresie 28 letniej działalności naszej firmy jest to trzeci program, który użytkujemy, naszym zdaniem najlepszy, posiadający wiele funkcji, które pozwalają zarządzać pracą serwisu. Program jest bardzo szybki oraz stabilny.

Bosch-Service Garnec - Oborniki

Program okazał się tak dobry, że już po trzech miesiącach od wdrożenia w Bełżycach wykupiliśmy ten produkt do naszej drugiej placówki handlowej w Niedrzwicy. Okazuje się, że program Integra Car 7 to narzędzie, bez którego nie wyobrażamy sobie pracy...